Prinses Beatrixplein 4 · 3523 VD Utrecht · 06 142 157 23 · mariekerijsbergen@gmail.com

marieke rijsbergen · eindredactie · NT2 . coördinatie · tekst

home
werkwijze
projecten
aanbevelingen
netwerk
interesse

Waardevolle contacten

Tekst & journalistiek

  • Freelance journalist Ditty Eimers: www.dittyeimers.nl

  • Freelance journalist Hellen Kooijman: www.hellenkooijman.nl

Eindredactie

Fotografie

Vormgeving & Illustratie

Website

Camera & montage

Icoon met signaal en contacten